zum Inhalt springen

18. októbra 2021, 14.00 hod.: Exkurzia Rozvoj mesta a ochrana prírody vo Viedni

PODUJATIE CITY NATURE 

Exkurzia Rozvoj mesta a ochrana prírody vo Viedni
Mestské rozvojové územia Kabelwerk, sídlisko Rösslergasse, In der Wiesen

Prosím, prihláste sa na exkurziu e-mailom E-Mail

Miesto stretnutia: 1120 Viedeň, stanica linky metra U6 Tscherttegasse


Začiatok: 14.00 hod.


Ak sa prihlási veľký počet účastníkov, bude pristavený autobus, v opačnom prípade sa účastníci exkurzie budú prepravovať verejnou dopravou a pešo.
Exkurzia začína pri stanici linky metra U6 Tscherttegasse a povedie cez husto zastavanú mestskú rozvojovú oblasť Tscherttegasse. Navštívime sídlisko Rösslergasse, územie „In der Wiesen“ a „Carree Atzgersdorf“.
V prípade využitia autobusu bude predmetom exkurzie aj mestské rozvojové územie Nordbahnhof.
Sprievodcovia: Manfred Schönwälder, Mesto Viedeň – Ochrana životného prostredia a Volkmar Pamer, Bernhard Silvestri, Mesto Viedeň – Plánovanie mestských častí a funkčné zónovanie. 
Na podujatie srdečne pozývame aj účastníkov hovoriacich po slovensky!
Exkurzie v rámci projektu Interreg "CITY NATURE" umožňujú informovať sa o výzvach moderného urbanistického plánovania a o úlohe ochrany prírody v rámci veľkých projektov.


Príjazd: Myslite na životné prostredie a využite na príjazd verejnú dopravu.

city-nature

city-nature